ORGANIZATORZY

info@przyjaznesamorzady.pl

© 2022 SAMORZĄDY PRZYJAZNE ŻYCIU

Zapraszamy na 2. edycję konferencji
"Samorządy Przyjazne Życiu"

23-24.05.2023, POZNAŃ
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

PARTNERZY 2. EDYCJI SAMORZĄDÓW PRZYJAZNYCH ŻYCIU

Doświadczenia miast i regionów osiągających największe sukcesy w utrzymywaniu wysokiej jakości życia wskazują, że wiele z nich zależy od przyjęcia odpowiednich zasad kształtowania rozwoju lokalnego, uwzględniających zalety aktywnej mobilności.


Badania wykazują, że lepsza przestrzeń publiczna zwiększa atrakcyjność inwestycyjną oraz jest stymulatorem rozwoju „przemysłu czasu wolnego” - sektora gospodarki o najwyższej dynamice wzrostu w krajach cywilizacji postprzemysłowej.

Tym samym zainaugurowaliśmy „Samorządy Przyjazne Życiu” – cykl spotkań samorządowych adresowanych do innowacyjnie myślących samorządowców, zwłaszcza prezydentów, starostów, burmistrzów oraz wójtów.

1. EDYCJA, GDAŃSK, 2021

2. EDYCJA — POZNAŃ, 23-24.05.2023

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Cykl spotkań samorządowych adresowanych do innowacyjnie myślących samorządowców. Jest odpowiedzią na potrzebę kształtowania wysokiej jakości przestrzeni do życia.