ORGANIZATOR

WSPÓŁFINANSOWANIE

PARTNERZY

SPONSOR ZŁOTY

2022 SAMORZĄDY PRZYJAZNE ŻYCIU

SPONSOR GŁÓWNY

SPONSOR

SPONSOR TECHNOLOGICZNY

Doświadczenia miast, regionów i krajów osiągających największe sukcesy w utrzymywaniu wysokiej jakości życia wskazują, że wiele z nich zależy od przyjęcia odpowiednich zasad kształtowania rozwoju lokalnego, uwzględniających zalety aktywnej mobilności.

Dlaczego jakość życia jest tak ważna? Badania wykazują, że lepsza przestrzeń publiczna zwiększa atrakcyjność inwestycyjną oraz jest stymulatorem rozwoju „przemysłu czasu wolnego” - sektora gospodarki o najwyższej dynamice wzrostu w krajach cywilizacji postprzemysłowej.

Tym samym zainaugurowaliśmy „Samorządy Przyjazne Życiu” – cykl spotkań samorządowych adresowanych do innowacyjnie myślących samorządowców, zwłaszcza prezydentów, starostów, burmistrzów oraz wójtów.

Pierwsza edycja konferencji "Samorządy Przyjazne Życiu" odbyła się w hotelu PURO Gdańsk i poświęcona była polityce parkingowej jako narzędziu umożliwiającemu finansowanie aktywnych form mobilności i transportu publicznego oraz wspieranie zielonego i multimodalnego transportu w polskich samorządach.

W drugiej części konferencji premierowo zaprezentowane zostały wyniki Badania Klimatu Rowerowego 2020 i ogłoszenie wyłonionych na ich podstawie laureatów rankingu samorządów przyjaznych rowerzystom.

Podczas panelu dyskusyjnego laureatów rozmawiali przedstawiciele uhonorowanych samorządów: Łukasz Karbowiński (Oficer Rowerowy Miasta Rybnik), Grzegorz Pawlikowski (Oficer Rowerowy Miasta Tczewa), Olga Roszak-Pezała (Burmistrz Mielna), Marian Szkudlarek (Burmistrz Swarzędza, Członek Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań) oraz Przemysław Tuchliński (Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku).

O doświadczeniach samorządów w tym zakresie debatowali: Wojciech Folejewski (Dyrektor ZDiZ Gdynia), Piotr Grzelak (Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska), Michał Olszewski (Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy), Marcin Skwierawski (Wiceprezydent Miasta Sopotu) oraz Mariusz Wiśniewski (Zastępca Prezydenta Miasta Poznania). Prezentację o innowacyjnym podejściu do mobilności w mieście Brema wygłosił Michael Glotz-Richter.

1. edycja

GDAŃSK, 29 WRZEŚNIA 2021

Zapraszamy na 2. edycję konferencji "Samorządy Przyjazne Życiu", która odbędzie się wiosną 2023 w Poznaniu.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE WKRÓTCE

Idea Samorządy Przyjazne Życiu jest odpowiedzią na potrzebę kształtowania wysokiej jakości przestrzeni do życia.

2. edycja wkrótce — POZNAŃ, WIOSNA 2023