POBIERZ PROGRAM W PDF

Piotr Kryszewski, Zastępca Prezydenta Gdańska

Mariusz Wiśniewski, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania

Wejście w dwóch grupach o godz. 17:00 oraz 17:30

Moderacja: Magdalena Sobczak

Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Ryszard Świlski, Senator RP

Tomasz Łubiński, Wicestarosta Poznański, Wiceprezes Związku Powiatowo-Gminnego

DO ZOBACZENIA NA 3. EDYCJI W 2025!

2. EDYCJA  |  23-24 MAJA 2023, POZNAŃ

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ

Jest odpowiedzią na potrzebę kształtowania wysokiej jakości przestrzeni do życia.

Cykl spotkań samorządowych adresowany do innowacyjnie myślących samorządowców

IDEA KONFERENCJI

Doświadczenia miast i regionów osiągających największe sukcesy w utrzymywaniu wysokiej jakości życia wskazują, że wiele z nich zależy od przyjęcia odpowiednich zasad kształtowania
rozwoju lokalnego, uwzględniających zalety aktywnej mobilności.

Badania wykazują, że lepsza przestrzeń publiczna zwiększa atrakcyjność inwestycyjną oraz jest stymulatorem rozwoju „przemysłu czasu wolnego” - sektora gospodarki o najwyższej dynamice wzrostu w krajach cywilizacji postprzemysłowej.

Tym samym zainaugurowaliśmy „Samorządy Przyjazne Życiu” – cykl konferencji samorządowych adresowanych do innowacyjnie myślących samorządowców, zwłaszcza prezydentów, starostów, burmistrzów oraz wójtów. Od pierwszej edycji w 2021 roku Samorządy Przyjazne Życiu odbywają się w cyklu dwuletnim. 

Program każdej edycji poświęcony jest konkretnym zagadnieniom wpływającym na codzienne funkcjonowanie polskich samorządów oraz na jakość życia mieszkańców. Eksperckie prezentacje oraz panele dyskusyjne praktyków to elementy wyróżniające Samorządy Przyjazne Życiu.

Podczas każdej edycji premierowo prezentowane są najnowsze wyniki Badania Klimatu Rowerowego, a także wręczane nagrody w ramach Rankingu Miast i Gmin Przyjaznych Rowerzystom.

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY, 
MOŻLIWY WYŁĄCZNIE PO OTRZYMANIU IMIENNEGO ZAPROSZENIA

AL. NIEPODLEGŁOŚCI 34, POZNAŃ

GDZIE?

KIEDY?

23–24 MAJA 2023

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

2. EDYCJA

Tematem przewodnim tegorocznej edycji będzie mobilność a wyzwania współczesnych czasów.

W ramach konferencji eksperci i praktycy związani z tematyką zrównoważonego transportu podzielą się swoją wiedzą i spostrzeżeniami w tym zakresie. Poruszymy kwestie związane z możliwymi źródłami finansowania inwestycji transportowych, zarówno ze środków krajowych i zagranicznych. 

Odniesiemy się również do roli i znaczenia ustawy metropolitalnej dla procesów integracyjnych na obszarach funkcjonalnych naszych miast, w szczególności w zakresie kształtowania spójnego systemu transportu publicznego przyjaznego naszym mieszkańcom. 

Ponadto omówimy szanse i wyzwania związane z wdrażaniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021–2027.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną premierowo wyniki Badania Klimatu Rowerowego 2022, na podstawie których ogłoszeni zostaną laureaci Rankingu Miast i Gmin Przyjaznych Rowerzystom.

PANEL DYSKUSYJNY – Transport publiczny: blaski i cienie

15:10

Renata Granowska, Wiceprezydent Wrocławia

Kazimierz Karolczak, Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Michał Wolański, Prezes Zarządu Wolański sp. z o.o., adiunkt w Instytucie Infrastruktury, Transportu i Mobilności 
SGH w Warszawie

Jan Grabkowski, Starosta Poznański, Wiceprezes Stowarzyszenia Metropolia Poznań

Jacek Jaśkowiak, Prezydent Poznania, Prezes Stowarzyszenia Metropolia Poznań

FORUM SAMORZĄDOWE – Znaczenie i rola ustawy metropolitalnej dla procesów integracyjnych na obszarach funkcjonalnych miast

11:35

Moderacja: Adam Górczewski, Stowarzyszenie Metropolia Poznań

Michał Olszewski, Wiceprezydent m. st. Warszawy

Rafał Glazik, Sekretarz Generalny Polskiej Unii Mobilności Aktywnej

Piotr Kryszewski, Zastępca Prezydenta Gdańska, Prezes Zarządu Polskiej Unii Mobilności Aktywnej

Przerwa kawowa

12:45

Ogłoszenie wyników Badania Klimatu Rowerowego 2022
i nagrodzenie laureatów Rankingu Miast i Gmin Przyjaznych Rowerzystom

13:05

Jacek Jaśkowiak, Prezydent Poznania, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań

Robert Pilarczyk, dyrektor Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 

Kształtowanie spójnego systemu transportu publicznego z wykorzystaniem istniejących układów sieci kolejowych

14:50

Jan Grabkowski, Wiceprezes Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Starosta Poznański

Integracja i współpraca samorządów tworzących obszary metropolitalne

11:15

Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Otwarcie 2. edycji Samorządów Przyjaznych Życiu

Lunch, briefing prasowy samorządowców

13:55

Nieformalne spotkanie przy kolacji

20:00

Wizyta studyjna w Centrum Szyfrów Enigma

od 17:00

Zakończenie części konferencyjnej

16:15

Kawa powitalna

11:00

10:30

Piotr Kryszewski, Zastępca Prezydenta Gdańska, Prezes Zarządu Polskiej Unii Mobilności Aktywnej

Włodzimierz Kaczmarek, Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły, Członek Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie realizacji spójnej wizji rozwoju samorządu lokalnego na przykładzie miasta i gminy Szamotuły

11:40

Włodzimierz Kaczmarek, Członek Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły

Joanna Świderska, Dyrektor Departamentu Projektów Miejskich, Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Możliwość wsparcia przedsięwzięć samorządowych ze środków UE w perspektywie 2021-2027 w obszarze mobilności

10:20

Piotr Wiśniewski, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako impuls rozwoju Metropolii Poznań

10:40

Michał Nowak, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Programów Regionalnych

Wyzwania dla obszarów funkcjonalnych w perspektywie finansowej UE 2021 – 2027

Lunch

13:50

Zakończenie 2. edycji Samorządów Przyjaznych Życiu

13:45

Przerwa kawowa

11:00

Kawa powitalna

10:00

09:30

Dorota Perło, Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Marian Szkudlarek, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, Członek Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w praktyce — studium przypadku: Miasto 
i Gmina Swarzędz w perspektywie finansowej UE 2014 – 2020 i plany na przyszłość 

11:20

Joanna Świderska, Dyrektor Departamentu Projektów Miejskich, Centrum Unijnych Projektów Transportowych

PANEL DYSKUSYJNY – Inwestycje w trudnych czasach: strategie inwestycyjne samorządów w obszarach metropolitalnych wobec wyzwań przyszłości z wykorzystaniem środków UE, w tym Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

12:00

Moderacja: dr hab., prof. UAM Mikołaj Tomaszyk, Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem WNPiD UAM

Tomasz Fijołek, Dyrektor Biura Unii Metropolii Polskich

Piotr Wiśniewski, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań

Roman Walaszkowski, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

24 MAJA 2023 – DZIEŃ 2

23 MAJA 2023 – DZIEŃ 1

PROGRAM 2. EDYCJI

WSPÓŁORGANIZATOR

ORGANIZATORZY

PATRONATY HONOROWE

PARTNERZY

© 2021-2023 POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

info@przyjaznesamorzady.pl