Tym samym zainaugurowaliśmy „Samorządy Przyjazne Życiu” – cykl spotkań samorządowych adresowanych do innowacyjnie myślących samorządowców, zwłaszcza prezydentów, starostów, burmistrzów oraz wójtów.

Dlaczego jakość życia jest tak ważna? Badania wykazują, że lepsza przestrzeń publiczna zwiększa atrakcyjność inwestycyjną oraz jest stymulatorem rozwoju „przemysłu czasu wolnego” - sektora gospodarki o najwyższej dynamice wzrostu w krajach cywilizacji postprzemysłowej.

Doświadczenia miast, regionów i krajów osiągających największe sukcesy w utrzymywaniu wysokiej jakości życia wskazują, że wiele z nich zależy od przyjęcia odpowiednich zasad kształtowania rozwoju lokalnego, uwzględniających zalety aktywnej mobilności.

Organizatorzy

info@przyjaznesamorzady.pl

© 2022 SAMORZĄDY PRZYJAZNE ŻYCIU

Zapraszamy na 2. edycję konferencji "Samorządy Przyjazne Życiu", która odbędzie się wiosną 2023 w Poznaniu.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE WKRÓTCE

SPONSORZY 2. EDYCJI SAMORZĄDÓW PRZYJAZNYCH ŻYCIU

2. EDYCJA WKRÓTCE — POZNAŃ, WIOSNA 2023

Cykl spotkań samorządowych adresowanych do innowacyjnie myślących samorządowców. Jest odpowiedzią na potrzebę kształtowania wysokiej jakości przestrzeni do życia.