23–24 MAJA 2023, POZNAŃ

2. EDYCJA

SAMORZĄDY PRZYJAZNE ŻYCIU

Jest odpowiedzią na potrzebę kształtowania wysokiej jakości przestrzeni do życia.

Cykl spotkań samorządowych adresowany do innowacyjnie myślących samorządowców

IDEA KONFERENCJI

Doświadczenia miast i regionów osiągających największe sukcesy w utrzymywaniu wysokiej jakości życia wskazują, że wiele z nich zależy od przyjęcia odpowiednich zasad kształtowania
rozwoju lokalnego, uwzględniających zalety aktywnej mobilności.

Badania wykazują, że lepsza przestrzeń publiczna zwiększa atrakcyjność inwestycyjną oraz jest stymulatorem rozwoju „przemysłu czasu wolnego” - sektora gospodarki o najwyższej dynamice wzrostu w krajach cywilizacji postprzemysłowej.

Tym samym zainaugurowaliśmy „Samorządy Przyjazne Życiu” – cykl konferencji samorządowych adresowanych do innowacyjnie myślących samorządowców, zwłaszcza prezydentów, starostów, burmistrzów oraz wójtów. Od pierwszej edycji w 2021 roku Samorządy Przyjazne Życiu odbywają się w cyklu dwuletnim. 

Program każdej edycji poświęcony jest konkretnym zagadnieniom wpływającym na codzienne funkcjonowanie polskich samorządów oraz na jakość życia mieszkańców. Eksperckie prezentacje oraz panele dyskusyjne praktyków to elementy wyróżniające Samorządy Przyjazne Życiu.

Podczas każdej edycji premierowo prezentowane są najnowsze wyniki Badania Klimatu Rowerowego, a także wręczane nagrody w ramach Rankingu Miast i Gmin Przyjaznych Rowerzystom.

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY, 
MOŻLIWY WYŁĄCZNIE PO OTRZYMANIU IMIENNEGO ZAPROSZENIA

AL. NIEPODLEGŁOŚCI 34, POZNAŃ

GDZIE?

KIEDY?

23–24 MAJA 2023

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Panelistów zaprezentujemy wkrótce

PANEL DYSKUSYJNY – Transport publiczny: blaski i cienie

15:00

Jan Grabkowski, Starosta Poznański, Członek Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań

Jacek Jaśkowiak, Prezydent Poznania, Prezes Stowarzyszenia Metropolia Poznań

FORUM SAMORZĄDOWE – Znaczenie i rola ustawy metropolitalnej dla procesów integracyjnych na obszarach funkcjonalnych miast

11:40

Moderator: Adam Górczewski, Stowarzyszenie Metropolia Poznań

Prezydenci Miast Unii Metropolii Polskich

Rafał Glazik, Sekretarz Generalny Polskiej Unii Mobilności Aktywnej

Piotr Kryszewski, Zastępca Prezydenta Gdańska, Prezes Zarządu Polskiej Unii Mobilności Aktywnej

Ogłoszenie wyników Badania Klimatu Rowerowego 2022
i nagrodzenie laureatów Rankingu Miast i Gmin Przyjaznych Rowerzystom

12:50

Jacek Jaśkowiak, Prezydent Poznania, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań

Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego

Kształtowanie spójnego systemu transportu publicznego z wykorzystaniem istniejących układów sieci kolejowych

14:40

Przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań

Integracja i współpraca samorządów tworzących obszary metropolitalne

11:20

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Otwarcie 2. edycji Samorządów Przyjaznych Życiu

Lunch, briefing prasowy samorządowców

13:45

Nieformalne spotkanie przy kolacji

20:00

Wizyta studyjna w Centrum Szyfrów Enigma

17:30

Zakończenie części konferencyjnej

16:00

Kawa powitalna

11:00

10:30

Piotr Kryszewski, Zastępca Prezydenta Gdańska, Prezes Zarządu Polskiej Unii Mobilności Aktywnej

Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego

Grzegorz Potrzebowski, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWW

Wsparcie finansowe UE w ramach perspektywy 2021-2027 na rozwój regionów

10:40

Piotr Wiśniewski, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – podsumowanie perspektywy UE 2014-2020 
i plany na perspektywę UE 2021-2027

11:00

Joanna Lech, Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Możliwość wsparcia przedsięwzięć samorządowych ze środków UE w perspektywie 2021-2027 w obszarze mobilności

Zakończenie 2. edycji Samorządów Przyjaznych Życiu

13:40

Przerwa kawowa

11:30

Kawa powitalna

10:00

09:30

Grzegorz Potrzebowski, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWW

Joanna Lech, Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych

PANEL DYSKUSYJNY – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne: szanse i wyzwania 
dla obszarów metropolitalnych w ramach perspektywy UE na lata 2021-2027

11:40

Tomasz Fijołek, Dyrektor Zarządzający Biura Metropolii Polskich (tbc)

24 MAJA 2023 – DZIEŃ 2

23 MAJA 2023 – DZIEŃ 1

PROGRAM 2. EDYCJI

WSPÓŁORGANIZATOR

ORGANIZATORZY

PATRONATY HONOROWE

PARTNERZY

© 2021-2023 POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

+48 58 719 97 99

info@przyjaznesamorzady.pl