GDAŃSK, 29 WRZEŚNIA 2021
WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

ORGANIZATOR

WSPÓŁFINANSOWANIE

2021 SAMORZĄDY PRZYJAZNE ŻYCIU

Idea Samorządy Przyjazne Życiu jest odpowiedzią na potrzebę kształtowania wysokiej jakości przestrzeni do życia.