SPONSOR TECHNOLOGICZNY

SPONSOR

SPONSOR GŁÓWNY

SPONSOR ZŁOTY

PARTNERZY

WSPÓŁFINANSOWANIE

ORGANIZATORZY I SPONSORZY 1. EDYCJI

ORGANIZATOR

1. EDYCJA — RAPORT
GDAŃSK, 29 WRZEŚNIA 2021

SPŻ 2021: polityka parkingowa jako narzędzie na rzecz aktywnych form mobilności i transportu publicznego 

Wprowadzenie do tematu konferencji stanowiła prezentacja Rafała Glazika, Sekretarza Generalnego Polskiej Unii Mobilności Aktywnej, pt. "Wprowadzenie: mechanizm push and pull jako narzędzie polityki parkingowej umożliwiające finansowanie aktywnych form mobilności i transportu publicznego" oraz przedstawienie i przegląd oferty projektu Parking gets SMART – Parkowanie staje się inteligentne.

Temat digitalizacji polityki parkingowej w Gdańsku przedstawił Piotr Grzelak, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju. Politykę parkingową jako narzędzie wspierania zielonego i multimodalnego transportu na przykładzie Gdyni przedstawił Wojciech Folejewski, Dyrektor ZDiZ Gdynia.

O doświadczeniach samorządów w tym zakresie debatowali podczas forum samorządowego: Wojciech Folejewski (Dyrektor ZDiZ Gdynia), Piotr Grzelak (Zastępca
Prezydenta Miasta Gdańska), Michał Olszewski (Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy), Marcin Skwierawski (Wiceprezydent Miasta Sopotu) oraz Mariusz Wiśniewski (Zastępca Prezydenta Miasta Poznania).

Prezentację o innowacyjnym podejściu do mobilności w mieście Brema wygłosił Michael Glotz-Richter.

Na zakończenie konferencji Mariusz Wiśniewski, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania oraz samorządowcy reprezentujący stowarzyszenie Metropolia Poznań zaprosili 2. edycję Samorządów Przyjaznych Życiu do Poznania.

Na zakończenie konferencji Mariusz Wiśniewski, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania oraz samorządowcy reprezentujący stowarzyszenie Metropolia Poznań zaprosili 2. edycję Samorządów Przyjaznych Życiu do Poznania.

W drugiej części konferencji premierowo zaprezentowane zostały wyniki Badania Klimatu Rowerowego 2020 oraz ogłoszenie i nagrodzenie wyłonionych na ich podstawie samorządów-laureatów pierwszego w historii Rankingu Miast i Gmin Przyjaznych Rowerzystom.

Podczas panelu dyskusyjnego laureatów rozmawiali przedstawiciele uhonorowanych samorządów: Łukasz Karbowiński (Oficer Rowerowy Miasta Rybnik), Grzegorz Pawlikowski (Oficer Rowerowy Miasta Tczewa), Olga Roszak-Pezała (Burmistrz Mielna), Marian Szkudlarek (Burmistrz Swarzędza, Członek Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań) oraz Przemysław Tuchliński (Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku).

Polityka parkingowa jako narzędzie umożliwiające
finansowanie aktywnych form mobilności i transportu
publicznego w polskich samorządach było wiodącym
tematem pierwszej edycji Samorządów Przyjaznych Życiu. Ogłoszono także wyniki Badania Klimatu Rowerowego 2020 i po raz pierwszy wręczono nagrody dla samorządów wyłonionych w ramach Rankingu Miast i Gmin Przyjaznych Rowerzystom.

Pierwsza edycja konferencji "Samorządy Przyjazne Życiu" odbyła się w hotelu PURO Gdańsk i poświęcona była polityce parkingowej jako narzędziu umożliwiającemu finansowanie aktywnych form mobilności i transportu publicznego oraz wspieranie zielonego i multimodalnego transportu w polskich samorządach.

© 2021-2023 POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

info@przyjaznesamorzady.pl