11:00

12:00

12:10

12:20

12:30

Kawa powitalna

Otwarcie

Piotr Grzelak, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju

Piotr Grzelak, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju

Wprowadzenie: mechanizm "push and pull" jako narzędzie polityki parkingowej umożliwiające finansowanie aktywnych form mobilności i transportu publicznego

Parking gets SMART – Parkowanie staje się inteligentne: przedstawienie i przegląd oferty projektu

Digitalizacja polityki parkingowej w Gdańsku

12:50

Wojciech Folejewski, Dyrektor ZDiZ Gdynia

Polityka parkingowa jako narzędzie wspierania zielonego i multimodalnego transportu na przykładzie Gdyni

13:00

14:15

Piotr Grzelak, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju
Wojciech Folejewski, Dyrektor ZDiZ Gdynia
Michał Olszewski, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
Marcin Skwierawski, Wiceprezydent Sopotu
Mariusz Wiśniewski, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania

FORUM SAMORZĄDOWE

16:00

Samorząd z najlepszym wynikiem w grupie powyżej 200 tys. mieszkańców
Samorząd z najlepszym wynikiem w grupie 100-200 tys. mieszkańców
Samorząd z najlepszym wynikiem w grupie 50-100 tys. mieszkańców
Samorząd z najlepszym wynikiem w grupie poniżej 50 tys. mieszkańców
Samorząd z najlepszym wynikiem w kategorii pytań COVID-19
Metropolia ze 100% frekwencją

Panel dyskusyjny laureatów rankingu samorządów przyjaznych rowerzystom (na podstawie Badania Klimatu Rowerowego 2020)

17:00

Wspólne zdjęcie – zakończenie

19:00

Nieformalne spotkanie przy kolacji

Lunch

15:00

15:30

Mobilność w Bremie

Prezentacja wyników Badania Klimatu Rowerowego 2020 i ogłoszenie laureatów 

Rafał Glazik, Sekretarz Generalny Polskiej Unii Mobilności Aktywnej

Igor Kaniecki, GA-MA Consulting, PgS project management

Michael Glotz-Richter, the City of Bremen 

Restauracja w Hotelu PURO Gdańsk Stare Miasto

AGENDA

ORGANIZATOR

WSPÓŁFINANSOWANIE

PARTNERZY

SPONSOR ZŁOTY

2021 SAMORZĄDY PRZYJAZNE ŻYCIU

SPONSOR GŁÓWNY

SPONSOR

SPONSOR TECHNOLOGICZNY

Doświadczenia miast, regionów i krajów osiągających największe sukcesy w utrzymywaniu wysokiej jakości życia wskazują, że wiele z nich zależy od przyjęcia odpowiednich zasad kształtowania rozwoju lokalnego, uwzględniających zalety aktywnej mobilności.

Dlaczego jakość życia jest tak ważna? Badania wykazują, że lepsza przestrzeń publiczna zwiększa atrakcyjność inwestycyjną oraz jest stymulatorem rozwoju „przemysłu czasu wolnego” - sektora gospodarki o najwyższej dynamice wzrostu w krajach cywilizacji postprzemysłowej. Incjatywa „Samorządy Przyjazne Życiu” jest zatem adresowana do innowacyjnie myślących samorządowców, zwłaszcza prezydentów, starostów, burmistrzów oraz wójtów.

Środa
29 września 2021

Hotel PURO
Gdańsk Stare Miasto

Tym samym inaugurujemy cykl spotkań samorządowych "Samorządy Przyjazne Życiu", konferencją, podczas której przedstawimy laureatów rankingu miast przyjaznych rowerzystom, wyłonionych na podstawie Badania Klimatu Rowerowego 2020.

Idea Samorządy Przyjazne Życiu jest odpowiedzią na potrzebę kształtowania wysokiej jakości przestrzeni do życia.

GDAŃSK, 29 WRZEŚNIA 2021

KLIKNIJ TUTAJ, ABY POTWIERDZIĆ UDZIAŁ